Hans Hansson

Från några domstolsprotokoll

1

Hans Hansson skulle ta med några stenar för att undersöka om de innehöll värdefulla mineraler. När han kom tillbaka, hade han tappat stenarna (Margareta Damsten i Helsingfors)

 

2

1656 Barbro blir stämd av sin svärson kyrkoherde Peder för att hon tillsammans med Hans Hansson i Fällan stängt av Avasundet

 

3

1672 5/4 dombok: Strid om ett fäboställe östan Blacke vid Lillgumhamnen som Hans Hanssons fader innehaft jämte Nils Johanssons hemman i Blacke. Blackeborna tillerkänns ägorätt

 

4

1675 Hans Hansson väljs till riksdagsman för södra fögderiet ”då han där varit förut och kan läsa själv skrivet”

 

5

1676 försvarar sonen kyrkoherde Nicolaus Fellenius i Överkalix sin avlidne far och en systers goda rykte, då de anklagats för blåkullafärd. Domaren krävde bevisning i ärendet och det gick inte att frambringa någon sådan. Den som kom med påståendet blev själv fälld för förtal